Basisregels Canitrailen
Basisregels Canitrailen

Canitrailen is te vergelijken met endurance in de paardensport waarbij aangelijnde honden met hun baasje variërend van 10 km tot maximaal 50 km afleggen over onverharde paden. Uithoudingsvermogen, samenwerking, vertrouwen en verzorging zijn de sleutelwoorden tijdens het canitrailen, waarbij het welzijn en de persoonlijke ruimte van de hond centraal staat.
Canitrail.NL heeft een eerste aanzet gemaakt om een aantal basisregels op te stellen ten behoeve van het op een gezonde en verantwoorde wijze uitoefenen van deze in Nederland nieuwe sport.

Veterinaire keuring – Bij endurance worden de paarden vooraf aan de start, tijdens de wedstrijd en na afloop door dierenartsen gekeurd. Aangezien het canitrailen in Nederland nog in de kinderschoenen staat, is Canitrail.NL op zoek naar de juiste balans tussen inspanning en ontspanning, eigen verantwoordelijkheid en mede-verantwoordelijkheid waarbij het welzijn van de hond voorop staat. Bij de NNT is er geen verplichte veterinaire keuring. We gaan er vanuit dat eigenaren minimaal jaarlijks bij hun eigen dierenarts of osteopaat een sportkeuring doen.

Gezondheidsverklaring lange afstanden: Voor de langere afstanden vanaf 30 km en meer willen we zeker weten dat de hond deze afstand fysiek gezien aan zou kunnen. We vragen de baasjes om dan een gezondheidsverklaring van de eigen dierenarts mee te nemen.

DOG-WATCHER: Bij de Natte Neuzen Trail ligt onze hoogste prioriteit bij het creëren van ruimte voor de persoonlijke zone van de sportende hond. Sinds de oprichting van Canitrail.NL vorig jaar februari krijgt dit deel van onze visie op canitrailen steeds meer een vaste herkenbare vorm.
– Denk bijvoorbeeld aan de startpauzes van 1 minuut tussen de start van individuele deelnemers en langere startpauzes bij grotere groepen.
– Denk bijvoorbeeld aan het bewust niet gebruiken van tijdregistratie om te stimuleren dat deelnemers, hond en baas, in hun eigen tempo kunnen lopen zonder de druk van een tikkende klok die op de achtergrond meedraait.

Bij deze Natte Neuzen Trail zullen we de DOG-WATCHER introduceren. Haar naam is Jelien Lammers, eigenaar van Boel Bewust, hondentrainster- en hondencoach. Zij is gespecialiseerd in het ‘lezen’ van honden en ziet in een paar seconden hoe je hond in zijn of haar lijf zit. Zij heeft de taak om voor de start de honden te observeren en baasjes te adviseren. Zij is een vraagbaak voor alle deelnemers en zal op de startlokatie helpen de hond-hond en hond-mens interactie te managen. Jelien zal in gesprek gaan met deelnemers zonder daarbij de verantwoordelijkheden van de baasjes over te nemen.

Verzorgingsposten: Onderweg zijn deelnemers verplicht om hun hond(en) bij alle bemande verzorginsposten een rusttijd te geven. Hier kunnen ze afkoelen en de tijd nemen om voldoende te drinken om uitdroging te voorkomen. Op vertoon van je startbewijs kunnen deelnemers hier de tijd nemen om wat te eten en drinken om topfit door te kunnen gaan. Hoe lang je daarvoor nodig hebt is de verantwoordelijkheid van de baas. Op de bemande verzorgingsposten liggen altijd dekens om te voorkomen dat jullie teveel afkoelen.
LET OP: Heb je geen startbewijs, dan gaan we er vanuit dat je niet deelneemt aan de NNT.

Deelname leeftijd hond – Deelnemen aan de evenementen van Canitrail Nederland kan als je als deelnemer in ieder geval de af te leggen afstand kunt hardlopen. Honden zijn er in alle soorten en maten. Een strikte leeftijdsgrens voor deelname aan langere afstanden is vaak een kwestie van maatwerk. Onderstaande indicatie is dan ook een richtlijn:
– Voor afstanden onder de 10 km dient de hond minimaal 1,5 jaar te zijn.
– Voor afstanden tussen de 10 km en 20 km dient de hond minimaal 2 jaar te zijn.
– Voor afstanden van de 20 km en hoger dient de hond minimaal 2,5 jaar te zijn.
Bij het afhalen van het startbewijs voor de Natte Neuzen Trail laat de deelnemer het hondenpaspoort aan de organisatie zien, zodat de leeftijd van de hond gecontroleerd kan worden. Uitzonderingen op bovenstaande richtlijnen zijn alleen mogelijk in overleg met de organisatie.

Materiaal – Om prettig en veilig handsfree te kunnen canitrailen is een goed passend harnas/tuig met verende lijn voor de hond en een heupgordel voor de trailer verplicht. Het is verboden om te canitrailen met een slipketting of prikband, omdat dit ten koste gaat van de sportieve respectvolle relatie tussen baas en hond.

Voor de veiligheid is het wenselijk om op goede trailschoenen te lopen waardoor je in de natuur op de vaak gladde en modderige ondergrond voldoende grip hebt. Ga voor een goed advies naar de betere hardloopspeciaalzaken.

Aanlijnen – Tijdens de evenementen van Canitrail.NL is het verplicht om de hond aangelijnd te hebben. Wordt door de organisatie onderweg of achteraf geconstateerd dat de hond niet aangelijnd meeloopt, dan wordt verdere deelname aan overige Natte Neuzen Trails geweigerd. Wij zullen hier streng in optreden, omdat we als organisatie door dit gedrag het risico lopen onze vergunning voor de Natte Neuzen Trails te verliezen.

Lopen met 2 honden – Indien je met een tweespan loopt dan zorg je ervoor dat de honden met elkaar zijn verbonden door een splitlijn of neklijn, waardoor de spanwijdte maximaal 80 centimter tot 1 meter bedraagt.

Hydratatie – Tijdens de evenementen van Canitrail Nederland zorg je als deelnemer er zelf voor dat je voldoende water bij je hebt om zowel je hond als jezelf tijdens de af te leggen afstand te kunnen hydrateren. Onderweg zorgt de organisatie voor voldoende waterpunten om je eigen voorraad aan te kunnen vullen, omdat er niet altijd voldoende natuurlijke waterbronnen te vinden zijn.

Welzijn van de hond – Het welzijn van de hond gaat altijd voor. Indien je merkt dat de hond vermoeid of verhit raakt, dan las je naast de verplichte pauze bij de bemande verzorgingspost een extra rustpauze in. Het liefst al voordat de hond tekenen vertoont. De organisatie en vrijwilligers zullen hier ook op toezien.

Leenhond – Canitrailen doe je over langere afstanden en dat vraagt van baas en hond een goed teamwork waarbij de baas de signalen van de hond goed kan lezen. Hij/zij is verantwoordelijk voor het welzijn van de hond en dient ook bijtijds in te grijpen als de hond aangeeft dorst te hebben of moe te zijn. Ben je als trailer al goed ingespeeld op je ‘leenhond’ dan kan de eigenaar schriftelijk toestemming geven. Deze schriftelijke toestemming laat je met het hondenpaspoort zien bij het ophalen van je startbewijs.

Bijloper – Heb je zelf geen hond, maar wil je graag meelopen met iemand die wel deelneemt met hond dan kun je je inschrijven als bijloper. Je krijgt dan ook een startbewijs, die je duidelijk zichtbaar moet dragen, zodat je onderweg en na afloop van alle faciliteiten en verzorgingsposten gebruik kunt maken.

Leave nothing but your footprints – Canitrailers streven ernaar om het natuurgebied waar ze lopen te gebruiken zonder het gebied en de dieren die er wonen onnodig te belasten. Daarom neem je altijd je eigen afval mee. Het is onacceptabel voor iedere canitrailer om gelletjes, papierwikkels van snoepjes en repen, banaanschillen, snoepzakjes, drinkbekers, waterflesjes e.d. achter te laten in de natuur. Afval is in principe alles wat niet in de natuur groeit !

Wees hoffelijk en geef elkaar de ruimte – Canitrailers zijn vriendelijk, hebben respect voor de natuur en houden rekening met andere gebruikers zoals wandelaars, fietsers en ruiters. Het gaat tenslotte niet om de tijd en prestatie, maar om de belevenis onderweg. De toekomst van volgende canitrailevenementen hangt van jullie af. Even wat tips voor onderweg:
* Tijdens het trailen is het vaak op de meer smalle single-tracks de vraag wie er nu voorrang heeft. De langzamere loper geeft altijd voorrang aan de snellere hardloper. De snelle loper geeft voorrang aan de snellere mountainbikers. Het paard heeft op iedereen voorrang, omdat een paard onverwacht kan reageren en daardoor een gevaar kan zijn voor zichzelf en anderen.
* Een andere hoofdregel is dat de loper die bergafwaarts loopt voorrang heeft op de hardloper die de heuvel omhoog gaat. Tot stoppen komen is voor een loper die bergafwaarts gaat lastiger als voor iemand die bergopwaarts gaat.
* De canitrailer die wil inhalen en voor wie ruimte gemaakt wordt zegt “ Dank je” of maakt op een andere manier kenbaar dat het gewaardeerd wordt dat de ander hem of haar voor laat gaan.
* Als een canitrailer je van achteren nadert, wees dan zo attent om te vragen of hij of zij zou willen passeren en maak vervolgens ruimte om in te kunnen halen. Als je als canitrailer een ander nadert, laat dan weten dat je wil inhalen zodat de ander rechts van het pad kan gaan lopen. Passeer links terwijl je roept “links” en bedank degene voor zijn of haar hoffelijkheid. 
De deelnemer die ingehaald wordt dient ruimte te maken aan de linkerkant en houdt zijn hond kort. Bij mogelijke agressie moet de ingehaalde deelnemer zelfs even stoppen om de inhalende deelnemer niet te hinderen. Ook de inhalende deelnemer moet zijn hond indien nodig kort bij zich houden.
* Zie je onderweg een canitrailer in nood, dan word je geacht hem of haar te helpen. Je loopt nooit door.
* Loop je over een single-track op kop van een groepje canitrailers dan is het gepast om de trailers achter je te waarschuwen voor de gevaren zoals kuilen, losse rotsen, boomstronkjes, zwiepende takken en dergelijke omdat het in colonne lopen meer risico’s met zich meebrengt als dat je alleen loopt. Het wordt zeer op prijs gesteld als je niet alleen met je eigen veiligheid maar ook met die van anderen rekening houdt.

Respecteren regels beheerders natuurgebied – Loop je tijdens je trails door beschermde gebieden van Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer of Geldersch Landschap dan heb je respect voor de regels die zij opgesteld hebben, zodat we nog lang kunnen genieten van de kwetsbare natuur. De belangrijkste regels zijn:
– Je mag trailen tussen zonsopgang en zonsondergang, tenzij er toestemming gegeven is voor een nachtelijk trailavontuur.
– Je loopt op bestaande bos-ruiter-mtb paden om flora en fauna zo min mogelijk te verstoren. Maak geen eigen paadjes waar ze niet zijn. Dat daar geen pad is, is niet zomaar…daar is een reden voor.
* Oog in oog met wild? Dieren kunnen onvoorspelbaar reageren op bezoekers en als je oog in oog staat met wilde dieren, wat moet je dan wel of niet doen:
– Hou voldoende afstand, minimaal 25 meter
– Blijf rustig en wandel langzaam weg
– Doorkruis nooit een kudde of een groep paarden
– Laat de dieren met rust, voer en aai ze niet.

Verantwoordelijkheid bij schade – Deelname geschiedt voor eigen risico. Canitrail.NL aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het zoekraken of beschadiging van persoonlijke eigendommen, noch voor enig opgelopen persoonlijk letsel, behoudens ten gevolge van grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schade ten gevolge van letsel of overlijden. Bij schade veroorzaakt door de hond blijft de eigenaar van de hond aansprakelijk.
NB: Bij deelname aan de Natte Neuzen Trails ben je bekend met het Reglement Deelname.