Around The World Canitrail Challenge 2020
NNT Around The World Canitrail Challenge

Around The World Canitrail Challenge
Datum/ Date : 
May 30th 2020 – June 3rd 2020
Afstand/ Distance: 40.008km
Lokatie/ Location: Bij jou in de buurt/ Close to you

Op zaterdag 30 mei om 08:00 uur Midden-Europese Tijd (MET) zal Dorethea Bil, organisator van de begin 2016 eerste Natte Neuzen Trail in Nederland, LIVE het startsein geven van de nieuwe gratis virtuele Canitrail Challenge “Around the World”. Hopelijk natuurlijk met haar ook heel veel andere canitrailers die de komende 5 dagen zoveel mogelijk kilometers bij elkaar zullen lopen/ wandelen met hun hond(en). Want op woensdag 3 juni om 23:00 uur MET tellen we alle gelopen kilometers bij elkaar op en hopen dan 40.008km bij elkaar gelopen te hebben.

On Saturday May 30th at 08:00 Central European Time (MET), Dorethea Bil, organizer of the first Wet Nose Trail in the Netherlands at the beginning of 2016, will LIVE start the new virtual Canitrail Challenge “Around the World”. Hopefully of course with her also many other canitrailers will run / walk with their dog(s) as many kilometers as possible over the next 5 days. Because on Wednesday June 3rd at 23:00 MET we add up all the kilometers and hope we have run/walked 40.008 km.

Waarom 40.008km?
De omtrek van de aarde langs de Evenaar is 40.074km. De omtrek van de aarde langs de Polen is 40.008km. Formeel is de aarde 40.000km in omtrek. Het verschil in omtrek komt doordat de aarde niet zuiver rond is maar licht ovaal. Het verschil zit ‘m dus vooral in de afplatting van de Aarde bij de polen. En omdat het onze eerste keer is dat we deze Challenge organiseren houden we het voor dit jaar bij de kleinste omtrek; 40.008km.
n
Why 40.008km?
The circumference of the Earth along the Equator is 40,074km. The circumference of the earth along the Poles is 40.008km. Formally, the earth is 40,000 km in circumference. The difference in circumference is because the earth is not perfectly round, but slightly oval. The difference is therefore mainly in the flattening of the Earth at the poles. And because it is our first time we organize this Challenge, we stick to the smallest circumference for this year; 40.008km.

n
Wat is de bedoeling
Vanaf 30 mei 2020 tot en met 3 juni 2020 willen we met zoveel mogelijk canitrailers/ caniwalkers/ canicrossers zoveel mogelijk kilometers bij elkaar trailen/ wandelen/ crossen om aan de 40.008km te kunnen komen.
– Je mag wandelen met je hond
– Je mag hardlopen met je hond
– Je mag alle vijf de dagen meedoen
– Je mag ook een dag meedoen
– Je mag met meerdere honden apart meedoen
– Je mag met meerdere honden tegelijkertijd meedoen

Het mag je vaste 5km wandeling in de ochtend zijn of een lange canitrail van 20km of alle 5 de dagen een ontspannen 10km canitrail-walk. Je mag iedere dag canitrailen of om de dag of gewoon 1 keer. Alle kilometers tellen.
n

What is the purpose of this Challenge
From May 30, 2020 to June 3, 2020, we want to trail / walk / cross as many kilometers as possible with as many canitrailers / caniwalkers / canicrossers as possible to get to the 40,008km.

– You can take your dog for a walk
– You can run with your dog
– You can participate all five days
– You can also participate for one day
– You can participate with several dogs separately
– You can participate with several dogs at the same time

It can be your regular 5km walk in the morning or a long canitrail of 20km or a relaxed 10km canitrail walk every 5 days. You can canitrail every day or every other day or just once. All kilometers count.
n

Ik wil meedoen hoe doe ik dat?
*
Registreren in Google Drive
In Google Drive is een document aangemaakt waarop je je inschrijft. Vul je Naam in, de Naam van je Hond en het land waar je woont.

How do I participate?
* Register in Google Drive

A document has been created in Google Drive on which you register. Enter your Name, the Name of your Dog and the country where you live.
n
Link to Google Drive:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BCGWPeRvHCKwYQe6cPXFRwCrmq44FGvketzUVR3Y-w4/edit?usp=sharing
n

* Aanmelden NNT Community op Facebook
Vervolgens meld je je aan voor de Natte Neuzen Trail Community waarin alle communicatie geplaatst wordt over de Canitrail Challenge.

* Register NNT Community on Facebook
Then you sign up for the Wet Nose Trail Community in which all communication about the Canitrail Challenge is placed.
n
Link to Natte Neuzen Trail Community:
https://www.facebook.com/groups/511655923121421
n

* Uitprinten Startbewijs
Op vrijdag 29 mei worden op Facebook in de NNT Community alle startbewijzen gepost op volgorde van inschrijving. Je mag je starbewijs zelf uitprinten en gebruiken tijdens de Canitrail Challenge.

* Printing BIB number
On Friday, May 29, all start tickets will be posted on Facebook in the NNT Community in order of registration. You can print out your bib number yourself and use it during the Canitrail Challenge

En dan begint de Challenge…waar moet je op letten
Op zaterdag 30 mei om 08:00 uur MET geeft Dorethea Bil LIVE op de Facebook pagina van de NNT Community het startschot van de Challenge. Natuurlijk mag je zelf eerder (vanaf zonsopgang) of later (tot zonsondergang) beginnen met jullie eerste afstand. Het aantal kilometers dat jullie lopen bepaal je zelf net als de locatie waar jullie lopen. Vanwege de weersomstandigheden (hoogte temperatuur en luchtvochtigheid) ben je natuurlijk wel alert op wat je hond wel of niet aankan. Pas je tempo en de afstand aan en neem altijd minimaal 1 liter water mee om te voorkomen dat jullie uitdrogen. Tussendoor maken jullie uiteraard zoveel mogelijk foto’s en selfies van de schitterende omgeving waarin jullie lopen…

And then the Challenge starts …what should you pay attention to
On Saturday 30 May at 08:00 MET, Dorethea Bil LIVE will kick off the Challenge on the NNT Community Facebook page. Of course you can start your first distance earlier (from sunrise) or later (until sunset). You determine the number of kilometers you run/walk and the location where you run/walk. Because of the weather conditions (altitude, temperature and humidity) you are of course alert to what your dog can or cannot handle. Adjust your pace and distance and always take at least 1 liter of water with you to avoid drying out. In the meantime you will of course take as many photos and selfies as possible of the beautiful surroundings in which you run/walk…

nn

Kilometers vastleggen in Google Drive
Aan het eind van de dag van jullie canitrail of canitrail in de ochtend en lange wandeling in de avond ga je naar Google Drive en vul je het aantal kilometers in dat jullie die dag hebben gelopen/ gewandeld. Ler bij het invullen van de kilometers erop dat je het getal juist invult:
– 8 in plaats van 8km
– 8.3 in plaats van 8,3

Record kilometers in Google Drive
At the end of the day of your canitrail or canitrail in the morning and long walk in the evening, go to Google Drive and enter the number of kilometers you have walked / walked that day. When filling in the kilometers, make sure you enter the number correctly:
– 8 instead of 8km
– 8,3 instead of 8.3

n
Met meerdere honden lopen
Stel je hebt meer honden en zou met alle honden mee willen doen aan de Challenge, dan zijn er een aantal dingen waarmee je rekening moet houden.

De Natte Neuzen Trails zijn trails voor honden en de handler loopt aangelijnd mee, omdat in veel natuurgebieden de hond gewoon niet los en alleen mag lopen. Tja en als je dan een Challenge organiseert voor cani’s dan is het natuurlijk logisch dat de kilometers die zij lopen bij elkaar opgeteld moeten worden. En omdat zij geen sporthorloge om hebben en toch al vast zitten aan hun baas, is het aantal kilometers die de handler op z’n sporthorloge of mobiele telefoon heeft staan bepalend voor de kilometers die je hond loopt.

* Heb je meer honden waarmee je tegelijkertijd loopt, dan schrijf je je in met de namen van de honden die meedoen. De afstand die jullie hebben afgelegd vermenigvuldig je dan met het aantal honden en dat aantal geef je op. Stel je loopt op zaterdag 30 mei samen met hond A en hond B een 10km. Dan vul je achter je deelname met hond A en B 20km in, want beide honden hebben 10km gelopen.

* Heb je meer honden met wie je apart loopt, dan schrijf je je in met de namen van de honden die meedoen, maar per hond houd je vervolgens de kilometers bij die jullie samen afleggen en vult het dagtotaal ( alle afstanden per hond bij elkaar opgeteld) in . Stel je loopt op zaterdag 30 mei met hond A 6km en met hond B 10km. Je vult achter je deelname die 16km in die je met hond A, 6km, en met hond B, 10km, hebt afgelegd.

Running/ Walking with several dogs
Suppose you have more dogs and would like to participate in the Challenge with all dogs, there are a few things to keep in mind.

The Wet Noses Trails are trails for dogs and the handler runs/walks on a leash, because in many nature reserves the dog is simply not allowed to run free or walk alone. Well, because we are organizing a Challenge for canis  it is logical to add the kilometers run by dogs. And because they don’t have a sports watch and are already attached to their owner, the number of kilometers shown on the handler’s sports watch or mobile phone determines the kilometers your dog runs.

* If you have more dogs you run/ walk with at the same time, register the names of the dogs that participate. Multiply the distance you have run/walked by the number of dogs and that number you register on Google Drive. Imagine you walk a 10km with dog A and dog B on Saturday 30 May. You fill in 20km at your participation with dog A and B, because both dogs have run/walked 10km.

* If you have more dogs with whom you walk separately, you register the names of the dogs that participate, but per dog you keep the kilometers you travel together and fill in the daily total (all distances per dog added together ). Imagine you walk with dog A 6km and dog B 10km on Saturday 30 May. You register in Google Drive the 16km you ran and or walked with dog A, 6km, and with dog B, 10km.

n
Berichtje plaatsen op Facebook
In de Natte Neuzen Trail Community op Facebook plaats je vervolgens “het bewijs” van jullie kilometers. Met natuurlijk zoveel mogelijk foto’s van jou en je hond(en) en de schitterende natuur waar jullie hebben gelopen. Zo kunnen wij va afstand meegenieten van jullie avontuur.

Iedere dag zie je na het invullen van jullie kilometers precies hoeveel kilometers er nog over zijn om tot die 40.008km te kunnen komen.

Post a message on Facebook
In the Wet Nose Trail Community on Facebook you then place “the proof” of your kilometers. With of course as many photos of you and your dog (s) and the beautiful nature where you have walked. This way we can enjoy your adventure from a distance.

Every day, after filling in your kilometers, you will see exactly how many kilometers are left to get to those 40,008 km.

Sluiting
Op 3 juni 2020 om 23:00 uur MET sluiten we deze Canitrail Challenge Around the World. Dan weten we of we het gehaald hebben 🙂 Spannend.

Closure
On June 3, 2020 at 23:00 CET we will close this Canitrail Challenge Around the World. Then we know if we made it 🙂 Exciting.

n

Afronding & medaille
Op donderdag 4 juni ronden we de Canitrail Challenge af en plaatsen jullie virtuele medailles met het aantal door jullie bij elkaar gelopen canitrail kilometers.
Rounding & medal
On Thursday, June 4, we will complete the Canitrail Challenge and place your virtual medals with the number of canitrail kilometers you have accumulated.

n

Wil je een blijvende herinnering aan de Canitrail Challenge?
Tijdens de Challenge en tot en met zondag 7 juni kun je middels een ‘donatie’ van minimaal €7,50 de houten medaille met 3D steuntje bestellen als blijvende herinnering van deze bijzondere 5-daagse Challenge. Als teken van waardering mag je ons natuurlijk ook een iets hoger bedrag doneren.

De donatie maak je over op het rekeningnummer van de TrailXperience Veluwezoom: NL81KNAB0255 5207 94 onder vermelding van je naam, je adres en “Around the World”.

Vergeet niet je adres in te vullen zodat we je medaille op maandag 8 juni kunnen toesturen.

Do you want a lasting memory of the Canitrail Challenge?
During the Challenge and up to and including Sunday June 7th, you can order the wooden medal with 3D support through a “donation” of at least € 7.50 as a lasting reminder of this special 5-day Challenge. As a token of appreciation you can of course also donate a slightly higher amount to us. The safe shipping costs by DHL will be an extra €10,00.

You transfer the costs to the account number of the TrailXperience Veluwezoom: NL81KNAB0255 5207 94, stating your name, address and “Around the World”.
BIC Code : KNABNL2H

Do not forget to fill in your address to send you your medal on Monday 8 June. If  in the reference box there isn’t enough room for your name and address you can send this information separately to canitrailnl@gmail.com

n
Mochten er nog vragen zijn dan horen we dat graag per mail naar canitrailnl@gmail.com
If there are any questions, please let us know by email to canitrailnl@gmail.com
Have fun with this Canitrail Challenge
Veel plezier met deze Canitrail Challenge.
Have fun with this Canitrail Challenge

# jointhecanitrailxperience #aroundtheworld #canitrailchallenge #canitrailnl #besttrailbuddyever