NNT Lage Vuursche 2022
Natte Neuzen Trail Lage Vuursche (GPS)

Natte Neuzen Trail Lage Vuursche (GPS)
Wanneer: april 2022
Inschrijven:  via www.inschrijven.nl

Het dorp de Lage Vuursche ligt midden in Boswachterij De Vuursche, een groot bosgebied op de stuwwal tussen Baarn, Soest, Maartensdijk en Hilversum.

De Lage Vuursche was in de 17e eeuw een uitgestrekt heidegebied. De natuur rond Lage Vuursche varieert van loofbossen tot heide en van naaldbos tot drassige gronden. Omdat het gebied zo gevarieerd is, zit het vol met dieren, zoals loslopende runderen, maar ook herten, vossen, hazen en allerlei bijzondere vogels. Ten noorden van het dorp liggen de vele grafheuvels uit de tijd van de klokbekercultuur. De huidige bossen zijn ontstaan met de komst van diverse landgoederen onder andere het in 1640 gebouwde huis Drakestein en iets later Klein Drakesteyn.

Tijdens de Natte Neuzen Trail routes loop je van een stuk donker bos naar een open weiland. Je wordt verrast door een monumentale eik of kijkt tegen een grafheuvel aan. Gaat over opengestelde landgoederen en over De Stulp, een heidegebied met typische vennetjes zoals het Pluismeer. Overal is er historie om je heen.

Varatie in Utrecht
De afwisselende routes van de Natte Neuzen Trail Lage Vuursche lopen door de zeer gevarieerde Vuursche natuur van loofbossen tot heide en van naaldbossen tot drassige gronden. De routes vormen samen vier grote lussen die allen over de diverse landgoederen rondom het dorpje Lage Vuursche liggen. Je kunt ze apart lopen maar ook in leuke combinaties. Met Kaya en Quasar heeft Dorethea rondgezworven over de landgoederen Eykenstein, Venwoude en Pijnenburg, het Smithuyserbos, het Paardenbos, het Nonnenland, de Ridderoordsche bossen en Boswachterij de Vuursche.

Landgoed Smithuyserbos is een echt sprookjesbos met varens, dennenboompjes, zandverstuivingen en dorre vlaktes.

Midden in het Smiyhuyserbos ligt de toren Wolfsdreuvik, wat wolfsheuvel betekent. Deze toren kun je als je goed kijkt nog door de dichte bebossing zien, maar is gezien de bordjes ‘Verboden Toegang” niet bedoeld als attractie om naar toe te lopen. De toren Wolfsdreuvik, gebouwd in 1938 door architect Rebel uit Laren, was oorspronkelijk bedoeld als opslagplaats van bosmateriaal en als dagverblijf.

Landgoed Smithuyserbos, genoemd naar één van de eerste eigenaren de Heer Smit- huysen, makelaar in tabak in Amsterdam, kocht in 1837 voor fl.900,= een kaal stuk terrein met heide en stuifzanden. Hij begon onmiddellijk het terrein te beplanten met grove dennen. Deze naaldbomen stellen weinig eisen aan de grond. Eromheen werd een wal van eikenhakhout gemaakt om de aan- plant tegen brand en vraat van vee te beschermen.  Sinds 1969 valt het terrein onder de Natuurschoonwet en is het met inachtneming van de gebruikelijke voorwaarden opengesteld voor het publiek.

Landgoed Eykenstein is een prachtig landgoed op de Utrechtse Heuvelrug, met bossen, landbouwgronden en zichtlanen, veel boeiende natuur. Van het zuiden naar het noorden beleef je een geleidelijke overgang van een cultuurlandschap naar een natuurlandschap.

Het landgoed ligt op de grens van de hogere droge zandgronden en de lagere natte veengebieden. Dat maakt het landschap zeer gevarieerd. De ontstaansgeschiedenis is nog steeds in het landschap kunt terugzien in de vorm van oude sloten en greppels, lanen en andere landschapselementen.

c
c

c
Het Paardenbos
 is een stiltegebied met veel geurende dennenbomen, varens, eiken en beuken. Het Paardenbos is een productiebos, dit is duidelijk te zien aan de bomen. Die staan meestal soort bij soort, iedere soort heeft een eigen vak. Zo zie je vakken met douglassparren, zomereiken, Amerikaanse eiken, beuken etc. LET OP: de honden mogen hier los.

c

c

c

De Stulp is een heuvelachtig terrein dat onderdeel is van boswachterij de Vuursche (1106 ha).De Stulp wordt in de 14e eeuw reeds genoemd. Al in de eeuw daarvoor werd het aanwezige hoogveen gebruikt voor turfwinning. In het landschap bevinden zich nog restanten van ‘wijken’ die door turfgravers werden gegraven om te turf af te voeren.

In de Middeleeuwen was het gebied eigendom van de heer van Drakenburg, schout van Utrecht. In 1346 werd hij tot ridder geslagen. De oorspronkelijke heidevelden leenden zich goed voor de jacht.  In de loop der jaren is de meeste hei door bos verdrongen. Staatsbosbeheer heeft vanaf de tachtiger jaren in de twintigste eeuw de zandverstuiving tot staan gebracht. Door houtkap en begrazing door Charloiskoeien ontstond een open heidegebied van ongeveer 59 hectare. Via doorsteken met overstaphekjes is de begraasde vlakte toegankelijk. Een deel van het terrein bestaat nog uit stuifzand.  Aan de zuidrand van de Stulp ligt het Pluismeer.

c
c
Landgoed Venwoude
ligt tussen Paleis Soestdijk en Kasteel Drakensteyn.  IN het hart van het landgoed ligt een ven waaraan de naam Venwoude wordt ontleend. Het landgoed werd na 1965 een centrum voor vorming, training en bezinning. Het is in het kader van de Natuurschoonwet opengesteld voor het publiek.

c

Het Ridderoordse Bos is een gevarieerd bosgebied dat ligt op de overgang van de Utrechtse Heuvelrug naar het veenweidegebied. De grove den overheerst, maar er zijn ook percelen met douglas en lariks aangeplant na de Tweede Wereldoorlog. Bij het beheer wordt steeds meer ruimte gegeven aan de inlandse eik, beuk en berk. Het Ridderoordse Bos is rijk aan paddenstoelen en holenbroeders zoals verschillende soorten spechten en boomklevers. Van de roofvogels zijn buizerd, boomvalk en havik vaste bewoners.

Nonnenland is een natuurgebied van 40 hectare bij Lage Vuursche. Zo rond het jaar 1000 voor Chr. was dit gebied onderdeel van een zeer vochtig hoogveenmoeras dat ten westen van Soest en Baarn lag in een soort kom, een uitstuivingsvlakte achter de stuwwal van de Utrechtse Heuvelrug. Uit oude kaarten blijkt dat er in die tijd twee beekjes door het gebied liepen.
Vanaf omstreeks het jaar 1300 begon de turfwinning in dit gebied en daarmee ook de ontwatering. Dit in opdracht van het Nonnenklooster in Oostbroek in De Bilt, want zij waren de grondeigenaren. Hieraan is ook de naam Nonnenland ontleend. De Natte Neuzen Trail loopt door nat grasland en langs koeien. Er zijn op de route meerdere overstaphekjes. Het gebied heeft een open karakter dat langzaam overgaat van grasland, via een nat gebied naar bos.

De NNT Lage Vuursche nieuwe stijl gaat als volgt:

1. Je kiest op www.inschrijven.nl een afstand
Lus A = 8-10 km GPS Canitrail (minimale leeftijd hond is 1,5 jaar) – €18,50
Lus A = 8-10km GPS Caniwalk (minimale leeftijd hond is 1 jaar) – €18,50

Lus B = 11-12km GPS Canitrail (minimale leeftijd hond is 1,5 jaar)- €18,50
Lus B = 11-12km GPS Caniwalk (minimale leeftijd hond is 1 jaar) – €18,50

Lus C = 14-15km GPS Canitrail (minimale leeftijd hond is 2 jaar) – €18,50
Lus C = 14-15km GPS Caniwalk (minimale leeftijd hond is 1,5 jaar) – €18,50

Lus D = 17-18 km GPS Canitrail (minimale leeftijd hond is 2 jaar) – €18,50
Lus D = 17-18 km GPS Caniwalk (minimale leeftijd hond is 1,5 jaar) – €18,50

Lus A+B = 18km GPS Canitrail (minimale leeftijd hond is 2 jaar) – €18,50
Lus A+B = 18km GPS Caniwalk (minimale leeftijd hond is 1,5 jaar) – €18,50

Lus B + C = 23km GPS Canitrail (minimale leeftijd hond is 2,5 jaar) – €18,50
Lus B + C = 23km GPS Caniwalk (minimale leeftijd hond is 2 jaar) – €18,50

Lus B + D = 26km GPS Canitrail (minimale leeftijd hond is 2,5 jaar) – €18,50
Lus B + D = 26km GPS Caniwalk (minimale leeftijd hond is 2 jaar) – €18,50

Mix Lus A,B,C,D = 29km GPS Canitrail (minimale leeftijd hond is 2,5 jaar) – €18,50
Mix Lus A,B,C,D = 29km GPS Caniwalk (minimale leeftijd hond is 2 jaar) – €18,50

Snuffeltrail = 6km GPS (canitrail en caniwalk) (minimale leeftijd hond is 12 maanden voor de canitrail en 10 maanden voor de caniwalk) – €15,00
Snuffeltrail  = 6km Uitgepijld (canitrail en caniwalk) (minimale leeftijd hond is 12 maanden voor de canitrail en 10 maanden voor de caniwalk) – €15,00


2.
Je kiest vervolgens uit een van de onderstaande opties
Optie 1 – NNT op enig moment in april 2022
Optie 2 – NNT op zaterdag 16 april 2022
Optie 3 – NNT op zondag  17 april 2022

Kun je zelf niet op GPS lopen? 
Dan kun je aangeven dat je samen met gids Dorethea een mooie lus A gaat lopen.
Uiteraard bij zonsopgang om 06:45 uur omdat de natuur dan op z’n mooist is.

3. Je kiest een medaille
Op het inschrijfformulier kun je kiezen voor een medaille; je hoeft hier verder niets extra’s voor bij te betalen

4. Goodiebag ophalen en lekkere hapjes na afloop 16 en 17 april
Wil je de route SOLO lopen maar vind je het een veilig idee dat er op afstand begeleiding is vanuit het Natte Neuzen Trail Team?
Of vind je het leuk om in het bos af en toe een mede-canitrailer te spotten?

Dorethea en het Natte Neuzen Trail Team zijn op zaterdag 16 april of zondag 17 april tussen 08:00 en 14:00 uur aanwezig met jullie goodiebag voor hond en mens.  In je goodiebag zit jullie persoonlijke bewijs van deelname, medaille (mits vooraf bij inschrijving aangegeven) honden- en mensen trailsnacks:) Na afloop staan we op de finishlocatie met onze zelfgemaakte kippensoep en zacht gekookte eieren voor de hondjes. En voor de baasjes uiteraard heerlijke paashapjes en een lekker verkwikkend drankje.


5. Loop op 16 of 17 april en boek een Hondenmassage of Sportcheck
Boek een Hondenmassage ( 16 en 17 april)  of  Sportcheck (17 april) voor het weekend dat het Natte Neuzen Trail Team aanwezig is.


6. Je krijgt een verrassingsroute vanaf een verrassingslokatie toegestuurd.

Na je inschrijving krijg je zo snel mogelijk een GPX verrassingsroute  toegestuurd vanaf een verrassingslocatie. Heb je je ingeschreven voor zaterdag 16 april of zondag 17 april, dan ontvang je de route in ieder geval de woensdag voorafgaand.


7. In de maand april lopen jullie je verrassingsroute

Gedurende de hele maand april is het mogelijk om de opgestuurde verrassingsroute op een willekeurige door jou gekozen datum te lopen. Je loopt deze NNT individueel of in groepjes.


8. Na afloop stuur je een mail met ‘het bewijs’

Loop je op enig moment in de maand dan stuur je een mail met het ‘bewijs’ dat jullie de NNT hebben gelopen naar canitrailnl@gmail.com. Jullie goodie-pakketje wordt dan na afloop via de post naar jullie toe gestuurd.


9. Vergeet na afloop niet jullie avonturen met foto’s te delen in de FB pagina Natte Neuzen Trail Community 

NATTE NEUZEN  TRAIL INSCHRIJVING

De Natte Neuzen Trail Lage Vuursche nieuwe stijl loop je in de maand april op GPS. Hiervoor kun je je tot en met 20 april 2022 opgeven via www.inschrijven.nl.

Het inschrijfgeld is inclusief een unieke verrassingsroute, unieke medaille, gepersonaliseerd bewijs van deelname, honden- en mensen trailsnacks. Loop je op een ander moment dan wordt de goodiebag opgestuurd naar je thuisadres.

TECHNISCH: Om deel te kunnen nemen aan deze NNT  kunnen jullie in ieder geval de af te leggen afstand hardlopen/ hiken en zijn jullie fysiek 100%. De routes van deze Natte Neuzen Trail komen langs zo veel mogelijk natuurlijke plassen. Maar neem wel voldoende extra water mee voor het geval je hond behoefte heeft aan meer water.

LEEFTIJD HOND: Honden zijn er in alle soorten en maten. Een strikte leeftijdsgrens voor deelname aan langere afstanden is vaak een kwestie van maatwerk.

– deelname aan de Snuffeltrail 6km GPS kan als je hond minimaal 12 maanden oud is.

– deelname aan de 8-12km Canitrail kan als je hond minimaal 18 maanden oud is. Voor de 10km Caniwalk geldt een minimum van 12 maanden.

Dit is een absolute minimumgrens die afwijkt van de algemene leeftijdsgrens maar die we wel strikt willen  hanteren! Is je hond jonger, dan is deelname helaas niet mogelijk op deze afstand. De reden daarvoor kun je lezen op de website van Canitrail.NL: https://canitrail.nl/canitrail.nl/2018/08/25/belastbaarheid-hond

– deelname aan de 14-15km en 17-18km Canitrail kan als je hond minimaal 2 jaar oud is.  Voor de 14-15km en 17-18km Caniwalk geldt een minimum van 1,5 jaar

– deelname aan de 23-26km-29km Canitrail is mogelijk als je hond minimaal 2,5 jaar oud is. Voor de 23-26km-29km Caniwalk is het minimum 2 jaar.

VERPLICHT MOBIEL MEE
: Omdat de Natte Neuzen Trail in sterk geaccidenteerd terrein plaats vindt, ligt een ongelukje in een kleine hoek. We willen graag dat je ons kunt bereiken bij noodgevallen, dus is het verplicht een werkende mobiele telefoon bij je te hebben. Sla het noodnummer op in je telefoon: 06-36550171

HONDENMASSAGE
Ook dit jaar hebben we een plekje voor onze gediplomeerde hondenmasseur Saskia de Weerd van Hondenmassage Saskia waarbij deelnemers op 16 en 17 april een hondenmassage kunnen boeken. Zij biedt een sportmassage vooraf aan als warming-up en een sportmassage als cooling down achteraf voor slechts €12,50.

Wat gebeurt er tijdens een sportmassage?
Door stimulatie verbetert de doorbloeding en wordt de afvoer van afvalstoffen verhoogd. Hierdoor kan het lichaam van je hond zich sneller opbouwen en herstellen. De hond wordt soepeler in het gebruik van zijn lichaam en de coördinatie en balans verbeteren.
De betere coördinatie en balans, de verbeterde bewegingsvrijheid en een soepeler gebruik van het lichaam zorgen daardoor niet alleen voor een sneller herstel na blessures maar helpen ook nieuwe blessures te voorkomen.

SPORTCHECK
Samen fit genieten van jullie canitrail daarbij kan osteopaat Diana Soijo van Dé hondenpraktijk een mooie bijdrage leveren.  Als osteopaat helpt Diana op zondag 17 april  graag met de sportcheck. Een korte kennismaking met de sportcheck waarbij Diana  kijkt naar o.a. de volgende punten:

  • wandelgang van je hond
  • beweging van de heupen
  • beweging achterpoten en tenen
  • beweging en bewegingsvrijheid in schouders
  • beweging van ellebogen
  • beweging van voorpoten en tenen
  • bewegingsvrijheid in de gehele rug (wervelkolom)

Hieruit krijg je van Diana een advies waar je op mag letten tijdens de canitrail. Hierdoor ontdek je anders naar je lieve hond te kijken en zie je steeds meer details. Ontstaat er tijdens de NNT een verandering in het gangwerk van je hond of gedrag (niet meer mee willen of prikkelbaar) kom dan na jullie trail (of als het ernstig is direct) langs en dan kijkt Diana waarmee  ze jullie direct verder kan helpen.

PROTOCOL VERANTWOORD SPORTEN ( Atletiekunie ) vanaf 29-11-2021
De Natte Neuzen Trails volgen n het Protocol Verantwoord Sporten van de Atletiekunie die in overleg met het RIVM richtlijnen opstellen waar wij ons aan houden.

Er gelden momenteel voor de sport geen beperkende maatregelen in de strijd tegen het coronavirus. Het blijft bij de sportbeoefening belangrijk dat de hygiënevoorschriften van het RIVM zoveel mogelijk worden nageleefd.