Protocol COVID-19 NNT
Protocol COVID-19

Op basis van de COVID-19 GUIDELINES van de ITRA, het PROTOCOL VERANTWOORD HARDLOOPEVENEMENTEN ORGANISEREN van de AtletiekUnie en de NOODVERORDENING  van de Veiligheids- en Gezondheidsregio’s stellen wij het volgende goedgekeurde protocol op mbt de maatregelen rondom het COVID-19 virus welke van toepassing zijn op de door ons georganiseerde Natte Neuzen Trails en de door ons begeleidde georganiseerde Canitrails die een onderdeel zijn van een reguliere Trail.

Met behulp van bovengenoemde protocollen hebben wij opnieuw gekeken naar de inrichting en organisatie van onze Natte Neuzen Trails. Op een aantal punten hebben we deze aangepast naar de geldende COVID-19 maatregelen. Wij zijn ervan overtuigd dat we op verantwoorde en veilige wijze de Natte Neuzen Trails kunnen organiseren. E.e.a. uiteraard onder voorbehoud van de goedkeuring van de gemeente, beheerders en dan geldende regelgeving
q

Stressverlagende factoren voor de hond
Bij al onze Natte Neuzen Trails staat de hond centraal. Dat betekent dat het belangrijk is om de hond zo min mogelijk stress te laten ervaren. Dat doen we door de volgende factoren:
– zo min mogelijk drukte van andere honden/ mensen/ geluiden/ situaties; m.a.w. geen harde muziek of speaker bij de start en finish en zo min mogelijk mensen en andere honden bij elkaar.

– tijdens de Natte Neuzen Trails mogen honden hun eigen tempo bepalen en stimuleren we het snuffelen onderweg; m.a.w. omdat we zonder tijdregistratie en zonder wedstrijdelement werken heeft de hond de mogelijkheid om zoveel mogelijk op z’n eigen tempo te kunnen lopen. De hond mag onderweg snuffelen en dat zorgt voor de aanmaak van endorfine, dopamine en oxytocine. Endorfine werkt stressverlagend en dopamine en oxytocine doen daar nog eens een extra schepje bovenop en geven een gevoel van geluk.

– Van het begin tot het eind kijken en observeren vrijwilligers van de organisatie naar de communicatie van de hond naar de baas en van de hond naar andere honden. Doordat we stimuleren om goed te kijken en te luisteren naar de signalen van de hond, ligt het accent tijdens de Natte Neuzen Trails meer op teamwork en samenwerking in plaats van de individuele prestatie en grenzen verleggen. Deelnemers aan de Natte Neuzen Trails nemen de signalen van hun hond serieus en handelen daarnaar. Komt er iemand bijvoorbeeld te dichtbij en begint de hond te grommen, dan zal de eigenaar meteen meer afstand creëren tussen zijn hond en die andere zodat de hond weer kan ontspannen.
n

Hygiënemaatregelen om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan:
– alleen deelnemers die vooraf zijn ingeschreven zijn toegestaan op de startlokatie
– alle deelnemers en vrijwilligers hebben vooraf een nieuwsbrief COVID-19 ontvangen waarin alle regels staan die betrekking hebben op het voorkomen van verspreiding van het corona virus rijden de Natte Neuzen Trails.
– op het start- en finishterrein en onderweg worden maatregelen getroffen om de 1,5 meter afstand te kunnen bewaren. Bijvoorbeeld het niet inhalen op smalle paden, het laten starten conform een startlijst met voldoende tijd tussen de deelnemers, het starten van snelle lopers voor de langzamere lopers en het lopen volgens een doorstromingsplan bij start, finish, startbureau, toiletten en verzorgingsposten.
n

VOORAF: Digitale inschrijving Natte Neuzen Trails
Alle deelnemers hebben zichzelf en hun hond(en) voorafgaand aan de Natte Neuzen Trails digitaal ingeschreven. De inschrijving wordt minimaal 2 week voorafgaand aan het evenement gecontroleerd op de verplichte minimale leeftijd van de hond an de hand van het toegestuurde kopie hondenpaspoort.

Na inschrijving stuurt de deelnemer direct een ingescande kopie van het paspoort van de hond(en) waarmee gelopen gaat worden, zodat we deze bij het startbureau niet meer hoeven te controleren. Deze moet minimaal 1 week voorafgaand aan de NNT opgestuurd zijn. Dit kan via de mail naar canitrailnl@gmail.com of per post naar:
CanitrailNL
p/a/ Petronella van Hoornstraat 13
6891 AS Rozendaal

Het hondenpaspoort hoeft dan niet mee naar het startbureau op de dag zelf. Wil je meer over de minimum leeftijd weten? Zie het artikel over belastbaarheid van de hond.

Loopt de deelnemer op de dag zelf met een andere hond, dan is dat helaas niet mogelijk zonder toestemming van de organisatie. Als je de organisatie tot 2 dagen voorafgaand aan de NNT via de mail op de hoogte stelt van de wisseling van de hond met een kopie van het hondenpaspoort erbij, dan kunnen we daar vooraf toestemming voor geven.n

VOORAF: Nieuwbrief en Startnummers Natte Neuzen Trails
Alle deelnemers ontvangen vanaf twee weken voorafgaand van de Natte Neuzen Trails de nieuwsbrieven en reglementen betreffende het evenement. Hieraan wordt toegevoegd een speciale COVID-19 reglement waarin expliciet wordt vermeld wat er anders is als voorgaande edities.  In het COVID-19 regelement staat onder andere :
– Houd te allen tijde 1,5 meter afstand van andere deelnemers met uitzondering van personen uit jouw huishouden en jongeren tot en met 18 jaar.
– Blijf thuis als:
* je een van de volgende (ook milde) symptomen hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoest, benauwdheid en/of koorts
* iemand in jouw huishouden koorts en/of benauwdheidsklachten heeft. Heeft iedereen 24 uur geen klachten meer, dan mag je weer sporten.
* iemand in jouw huishouden positief getest is op het coronavirus.
– Ga direct naar huis wanneer er tijdens het evenement klachten ontstaan zoals neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts.
– Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes. Bij het startbureau en verzorgingsposten staan extra papieren zakdoekjes om te kunnen gebruiken en vuilniszakken om ze in weg te gooien.
– Ga voordat je naar het evenement vertrekt thuis nog even naar het toilet
– Douche thuis en niet bij het evenement  (p.s. bij de Natte Neuzen Trails maken deelnemers nooit gebruik van de mogelijkheid om te kunnen douchen dus met deze maatregel verandert er wezenlijk niets)
– Kom zo kort mogelijk voor de start naar de startlocatie en ga na de finish zo snel mogelijk weer naar huis.
– Was voorafgaand aan het evenement je handen met desinfectans (minimaal 20 seconden ervoor). Op de route naar de start staat een statafel met desinfectans, bij de verzorgingspost en bij de finish.
– Was de handen met desinfectans als je handen vuil zijn en een toiletbezoek, na het niezen en hoesten in de handden en na het snuiten van de neus.
– Vermijd het aanraken van je gezicht en schud geen handen
– Volg te allen tijde de door ons opgestelde en uitgezette doorstromingsroutes bij het parkeren, toiletten, startbureau, startlokatie, verzorgingspost(en) en bij de finish.

n

Doorstroming in 1 richting:
Vooraf ontvangt de deelnemer een plattegrond met het verzoek om of Routing 1 of Routing 2 te volgen. Dat betekent parkeren in het P1 vak, toiletbezoek bij T1, ophalen startbewijs bij S1 en meteen door naar het startgebied. Na de finish volg je ook de geplande routing langs de verzorgingsposten terug naar de auto.

n

Mobiele toiletten
Voor deelnemers staan er mobiele toiletten in de buurt van de parkeerplaats, zodat deelnemers hun honden zo lang mogelijk in de auto kunnen laten ( hun veilige plek) om individueel naar het toilet te kunnen. Het heeft de voorkeur om de toiletten ver uit elkaar te zetten om te voorkomen dat er twee rijen naast elkaar ontstaan er geen 1,5 meter afstand gehouden kan worden.
– Bij de toiletten is er een looprichting die is aangegeven met linten en aangegeven op een plattegrond die deelnemers vooraf toegestuurd krijgen. Deze plattegrond met looprichting hangt ook op de deur van het toilet.
– In het toilet liggen extra hygiënische doekjes om voor en na het toiletbezoek de bril mee te kunnen schoonmaken. Deze doekjes kunnen weggegooid worden in de daarvoor extra neergezette vuilnisbak in het toilethokje.
– In het toilet staat ook een fles desinfectans om de handen vooraf en achteraf mee te kunnen schoonmaken.
– En natuurlijk ligt er voldoende extra toiletpapier voor de deelnemers.

n

Parkeren
Deelnemers aan de Nette Neuzen Trails gebruiken hun auto als veilige plek voor hun hond(en). Het is dus niet alleen een vervoermiddel om naar het evenement te kunnen komen. In de auto liggen alle spullen om mens en hond vooraf en achteraf te kunnen verzorgen. Het is de persoonlijke ruimte waar deelnemers hun kleding hebben liggen om vooraf en achteraf bijvoorbeeld een schoon shirt en jas kunnen aantrekken. Het is de plek waar de hond schoon gemaakt wordt en eten en drinken krijgt. Het kunnen wegzetten van de auto vlakbij de start- en/of finish is een vereiste bij een Natte Neuzen Trail om onnodig  veel loopbewegingen over het hele terrein te voorkomen.

Het correct parkeren wordt begeleid door de organisatie zodat er voldoende plek is voor alle deelnemers die met de auto komen.

n

Het Startbureau bij de Natte Neuzen Trails
Bij de Natte Neuzen Trails krijgen alle deelnemers een startbewijs zonder nummer maar wel met de naam van de deelnemer met hond(en). Bij inschrijving hebben deelnemers aangegeven of ze wel of niet een ‘medaille’ als herinnering willen hebben. Hebben deelnemers aangegeven deze te willen hebben dan krijgen ze deze direct bij het ophalen van het startbewijs.
– De Startnummers zullen met de vooraf bestelde ‘medaille’ conform de adviezen van de WHO 72uur van tevoren in een open envelop gedaan worden met de naam erop en op volgorde van de achternaam gelegd.
– Het Startnummer met de ‘medaille’ kan met inachtneming van de 1,5 meter bij het startbureau in de open lucht opgehaald worden. De looprichting van en naar het startbureau wordt aangegeven met linten en vooraf in de Nieuwsbrief gecommuniceerd met een plattegrond.
– In vorige jaren werden de meegebrachte hondenpaspoorten altijd bij het ophalen van het startbewijs gecontroleerd op de minimale toegestane leeftijd. Deelnemers zullen nu digitaal het hondenpaspoort vooraf moeten opsturen en deze worden vooraf gecontroleerd door de organisatie. Hiermee willen we het besmettingsgevaar via het doorgeven van dit document voorkomen.
– De vrijwilligers bij het startbureau dragen handschoenen bij het uitgeven van de enveloppen aan de deelnemers.

n

De Start bij de Natte Neuzen Trails
Alle deelnemers hebben vooraf bij inschrijving aangegeven in welk startblok ze willen starten. Een startblok heeft een tijdsindicatie (bijvoorbeeld van 09:00 uur tot 09:45 uur) met een afstandsindicatie (10km tot 15km). Alle deelnemers krijgen per blok een tijd waarop ze starten. Deze starttijden worden twee dagen voorafgaand aan de Natte Neuzen Trail vastgesteld en via de mail naar alle deelnemers   opgestuurd. De regels met betrekking tot de start bij alle Natte Neuzen Trails zijn als volgt:

Indeling op Startlijsten:  Alle deelnemers starten in een vooraf opgegeven tijdsperiode waarbij ze mogen opgeven of en met wie ze eventueel samen willen starten. Honden die gewend zijn om met elkaar te trainen kunnen in kleine groepen of duo’s starten. (Als deze honden niet samen mogen starten geeft dat onnodig veel stress) Honden die elkaar niet kennen mogen niet met elkaar starten.
De vaste tijdsindeling is volgens een specifieke volgorde waarbij deelnemers vooraf kenbaar mogen maken of ze alleen, met anderen, snel of langzaam willen lopen. De indeling op de startlijsten worden dusdanig opgesteld dat er onderweg zo min hoeft ingehaald te worden.

A.De GELE ZONE; de eerste 15 minuten van het startblok zijn gereserveerd voor deelnemers met een reactieve angstige hond zodat deze hond bij de parkeerplaats, op het startveld of onderweg langs de route geen of nauwelijks andere honden zal tegenkomen om voorspelbare stressindicatoren zoveel mogelijk te beperken. De honden in deze tijdszone starten individueel om de 3 tot 5 minuten.
Andere deelnemers mogen tijdens de start in de GELE ZONE niet op het startterrein aanwezig zijn.
B. De SOLO ZONE; de volgende 15-30 minuten starten alle individuele deelnemers die om de minuut starten.
C. De DUO ZONE; de volgend 15-30 minuten starten om de minuut alle deelnemers die gewend zijn om samen te lopen waarbij deelnemers vanaf de aanlooproute al achter elkaar lopen ipv naast elkaar.
D. De GROEPS ZONE; de volgende 15-30 minuten starten om de 3 minuten kleine groepen van maximaal 5 personen op dezelfde wijze achter elkaar als de deelnemers die in de DUO ZONE starten.

Routing naar de start: Deelnemers volgen de conform de door de organisatie aangegeven routing naar de start die wordt aangegeven met linten en vooraf in een plattegrond gecommuniceerd is in de Nieuwsbrief.

Aanlooproute naar START: De startlokatie is dusdanig ingericht dat er een aanlooproute is van minimaal 50 tot 100 meter met aan het einde hiervan opgehangen het “START-doek” . Aan het begin van die aanlooproute staat de ‘Starter” met mondkapje (tenzij de noodverordening dit niet noodzakelijk acht) , d.i. iemand van de organisatie die de naam controleert op de startlijst, deze afvinkt op de startlijst en een akkoord geeft om te gaan starten. Hiermee garanderen we de tijd en afstand die er tussen deelnemers moet zijn. Deze persoon houdt ook in de gaten dat deelnemers achter elkaar starten en dat er op de aanlooproute niemand anders aanwezig mag zijn.

Aanwezigheid op de startlokatie: Deelnemers worden geacht niet eerder als 1 minuut voorafgaand aan hun eigen starttijd op de startlokatie aanwezig te zijn. Bezoekers alleen welkom op de startlokatie om een foto te maken van hun gezinslid en zijn daarna weer weg.

Poepvrije zone: In de omgeving van de startlokatie hangen diverse vuilniszakken om de ontlasting van honden in weg te kunnen gooien. Honden hebben vaak de neiging om vlak voor de start vanwege de stress hun behoefte te doen. De “Starter” heeft sowieso poepzakjes die deelnemers die ze zelf niet bij zich hebben kunnen gebruiken om de behoefte van hun hond direct te kunnen opruimen.

n

Tijdens de Natte Neuzen Trails
Tijdens de NNT’s houdt iedereen zich aan de basisregels zoals die benoemd zijn op de website van Canitrail.NL: https://canitrail.nl/canitrail.nl/canitrailen/dos-donts-op-een-canitrail-event/

Achter elkaar lopen: Honden lopen te allen tijde aan een 1,5 tot 2 meter lange elastische lijn die aan het harnas van de hond en de heupgordel van de mens bevestigd is. De afstand tussen de ene deelnemer en de andere deelnemer is ook onderweg minimaal de lengte van deze lijn. Lopen deelnemers in een rij achter elkaar dan is er gegarandeerd een minimale afstand van 2 meter.

Inhalen op de trails: Inhalen is niet mogelijk op smalle paden (de zogeheten single tracks) en moet ten alle tijde voorkomen worden. Op een breder pad geeft de deelnemer die wil inhalen aan door “LINKSZIJ” te roepen dat hij aan de linkerkant van de deelnemer gaat inhalen. Honden kunnen reactief reageren als een andere hond hem of haar inhaalt. Is dat het geval dan zal de deelnemer die ingehaald wordt de hond dichter bij zich moeten houden en eventueel op het pad ruimte maken voor degene die inhaalt. Voorkom honden die naar elkaar uitvallen door ze goed bij je te houden. Je haalt natuurlijk pas links in als de ander jou die ruimte geeft.

De verzorgingspost onderweg: Voor alle afstanden is er minimaal 1 verzorgingspost en maximaal 2 verzorgingsposten onderweg. Uiteraard heeft iedere deelnemers alles bij zich om zichzelf en zijn of haar hond te kunnen voorzien in eten en drinken. De verzorgingsposten zijn plekken waar je je eigen voorraad kunt bijvullen en in ieder geval je hond de tijd geeft om even wat te kunnen drinken als er onderweg onvoldoende natuurlijke waterpoelen zijn. Er staan minimaal twee tafels op minimaal 3 meter van elkaar (links en rechts op een breed deel van het pad)  waar je het eten en drinken kunt pakken conform de te volgen routing zoals die ook wordt bewaakt door de vrijwilligers op die plek.

Hier wordt voldoende afstand tussen de honden gehouden. Deelnemers pakken hun spullen en loop vervolgens meteen door om anderen de kans te geven ook iets te kunnen pakken en vullen. Houd hier voldoende afstand om te voorkomen dat ook de honden teveel stress opbouwen. Houd dus minimaal 1,5 meter liefst 2 meter aan.

Vrijwilligers bij de verzorgingsposten: Vrijwilligers bij de verzorgingsposten dragen mondkapjes (tenzij de noodverordening dit niet noodzakelijk acht). De noodzaak van rubberen handschoenen bij het inschenken van de bekers met water en dergelijke is niet noodzakelijk (advies WHO ). Wel dienen de vrijwilligers voorafgaand aan deze handelingen eerst de handen goed te wassen met de hun door de organisatie vooraf uitgereikte persoonlijke kleine tube desinfectans.

Zij leggen alle spullen op de twee tafels klaar en zorgen ervoor dat het bijgevuld wordt. Vrijwilligers geven niet bekers en dergelijke aan de deelnemers. Die worden geacht alles zelf te pakken en ook zelf in de daarvoor opgestelde vuilnisbakken weg te gooien die verderop langs de route staan. Fruit wordt geserveerd in gesneden stukken op een plank/ serveerblad om te voorkomen dat deelnemers met hun handen in een bak moeten graaien naar voedsel. Ook hier liggen desinfectans voor deelnemers om te gebruiken voordat er voeding wordt gepakt.

n

De Finish bij de Natte Neuzen Trails
Na de finish is het belangrijk dat deelnemers niet blijven hangen maar doorlopen naar een plek waar meer ruimte is om even bij te kunnen komen. Bezoekers mogen in het daarvoor beschikbaar gestelde met rood lint afgezette vak een foto maken van hun gezinslid die over de finish komt. Bij de finish staat de “FINISHER” en een “EHBO-er” beiden met mondkapje (tenzij de noodverordening dit niet noodzakelijk acht) die ervoor zorgen dat deelnemers na de finish direct door lopen naar open terrein of via een andere routing meteen opgevangen worden voor medische hulp.

Verzorging van de hond: Na de finish verzorgt de deelnemer eerst zijn hond. Het kan zijn dat de routing dan eerst naar de parkeerplaats is waar de hond de verzorging krijgt die hij verdiend heeft na zijn prestatie.

Verzorging van de mens: Na de finish kunnen deelnemers bij de verzorgingspost iets te drinken en eten pakken van de tafels die daarvoor opgesteld en verdeeld over de finishlokatie zijn.  Vrijwilligers bij de verzorgingspost dragen mondkapjes en desinfecteren hun handen voorafgaand aan het vullen van de bekers. Op de verzorgingstafels staan voor de nodige doorstroming op volgorde;
1. Desinfectans voor deelnemers om te gebruiken voordat ze iets van de tafels pakken ( en soft tissues)
2. Bekers met drank
3. Hapjes om mee te nemen (vooraf ingepakt en samengesteld)
Nadat er iets van de tafel gepakt is loopt de deelnemer meteen door zodat anderen op gepaste afstand iets kunnen pakken.  Na afloop blijven deelnemers niet hangen maar gaan meteen naar huis.  In de buurt van deze verzorgingspost staan meerdere vuilnisbakken ten behoeve van het weggooien van bekers en dergelijke ver uit elkaar om verspreiding te stimuleren.

n

Nazorg
Deelnemers die na afloop klachten of covid-19 verschijnselen hebben worden verzocht z.s.m. met de regionale GGD contact op te nemen en onze organisatie hiervan tevens op de hoogte te stellen. Mail naar canitrailnl@gmail.com of bel naar  06-36550171.
Raadpleeg https://www.ggd.nl/ voor de dichtstbijzijnde GGD in uw eigen regio.  Telefoon 0800-1202

n
Telefoonnummers
Coördinator Canitrail.NL = Dorethea Bil 06-36550171 ( tevens noodnummer tijdens het evenement)

n
Intrekking vergunning
De vergunning voor onze Natte Neuzen Trails kunnen nog voor het begin van de canitrail door de gemeente ingetrokken worden, in ieder geval in de volgende situaties:

  1. a)Als de gezondheidsmaatregelen, richtlijnen en regelingen zoals deze landelijk, regionaal en lokaal zijn vastgesteld in de coronacrisis dit vragen.
  2. b)De activiteit niet plaatsvindt conform de gezondheidsmaatregelen, richtlijnen en regelingen zoals deze landelijk, regionaal en lokaal zijn vastgesteld in de coronacrisis.

De Natte Neuzen Trail waarvan de vergunning wordt ingetrokken zullen we dan automatisch doorschuiven naar het volgende jaar.